วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่. E-mail : chiangmaiatc_@hotmail.com   
249 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120