รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวส. 2562

รับสมัครนักศึกษาใหม่(ทั่วไป) ปวข. , ปวส. 2562

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562


 

กิจกรรมภายในแผนกวิชาช่างกลเกษตร


คุณครูใจดีทุกคน

นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนออนไลน์

ครูสนชัย  ผดุงกิจ

ครูจิตศิลป์  ณ สงขลา

ครูไพศาล  ตันตรา

ครูประทีป  ทองคำ

ครูปกรณ์ อินทร์ไชย

ครูนฤมล วงค์ร้อย

กิจกรรมการฝึกอบรมภายในแผนก

  • การฝึกอบรมการใช้แทรกเตอร์
  • การฝึกอบรมการใช้รถดำนา
  • การฝึกอบรมการใช้รถขุด
  • การฝึกอบรมการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว
  • การฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์ RT
  • การฝึกอบรมเทคนิคการขายและการบริการ

รางวัลพระราชทาน 2561


ame>