พิธีเปิดศูนย์ Fix it center (ถาวร)( 12-05-2565 )
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 แผนกวิชาช่างกลเกษตรได้ทำพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร อ่านต่อ...
งานบริการเปลี่ยนใส้กรองน้ำดื่ม( 06-12-2561 )
นักศึกษาชั้นปีที่ 3/9 สาขาช่างกลเกษตร บริการเปลี่ยนกรองน้ำดื่มทั่วทุกจุดบริเวณภายในวิทยาลัย จำนวน 13 จุด โดยมีครูโชติ นุชม่วง ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการ และครูจิตศิลป์ ณ สงขลา หัวหน้างานอาหารสถานที่ คว อ่านต่อ...
การฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษารถเกี่ยวนวดข้าว( 04-12-2561 )
แผนกวิชาช่างกลเกษตรร่วมกับคณะวิยากรจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดการฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษารถเกี่ยวนวดเกี่ยว เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 อ่านต่อ...
การฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษารถขุด( 16-11-2561 )
วันที่ 8-9 พ.ย. 2561 สาขาวิชาช่างกลเกษตรได้จัดการฝึกอบรม การใช้และบำรุงรักษารถขุด และ การอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT โดยมีนายสุรัตน์ ศรีใจน้อย เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และมี อ.บัญชา ทิพย อ่านต่อ...
ส่งครูเกรียงศักดิ์ จ๋อมแปง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่( 04-11-2561 )
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 แผนกวิชาช่างกลเกษตรและคณะแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้เดินทางไปวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อส่งคุณครูเกรียงศักดิ์ จ๋อมแปง อ่านต่อ...